www.struhm.com
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które zostaną zapisane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o używanych przez nas plikach oraz sposobie ich modyfikacji można znaleźć w artykule Polityka prywatności
Zaakceptuj pliki cookie

Zaktualizuj przeglądarkę

Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana. Zaktualizuj ją, aby zapewnić sobie jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszego serwisu i dostęp do najnowszych funkcji.www.struhm.com
Nota prawna

Parametry
Nowości

Źródło światła w komplecie

Barwa światła

Kolor

Moc [W]
Od Do

Zastosowanie

Czujniki

Odporność na uderzenia

Ukryj filtry
Nota prawna
Regulamin korzystania z serwisów internetowych www.ideus.info, www.ideus.pl, www.ideus.com.pl.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również zobowiązuje się działać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi dóbr osobistych, własności przemysłowej i praw autorskich. Brak zgody użytkownika na warunki zawarte w regulaminie uniemożliwia mu korzystanie z naszych serwisów internetowych.

[Odpowiedzialność cywilna]
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i dane zawarte w naszych serwisach internetowych były wiarygodne, rzetelne oraz aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną oraz gwarancję za aktualność, poprawność, ścisłość czy też kompletność udostępnionych informacji i danych, użytkownik korzysta zaś z nich na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zamieszczone w naszych serwisach internetowych materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wobec czego nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży danego towaru lub usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub o charakterze ubocznym z tytułu działań przez nas podjętych lub zaniechanych w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną lub inną drogą przez dowolnego użytkownika naszych serwisów internetowych. W szczególności, w żadnym przypadku nie ponosimy wobec osób trzecich odpowiedzialności za utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w innych systemach, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nasze serwisy internetowe zawierają linki do innych stron internetowych, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za korzystanie z tych serwisów ani nie odpowiadamy za publikowane na nich treści.

[Prawa autorskie]
Treść naszych serwisów jest chroniona prawami autorskimi. Nazwy handlowe, nazwy produktów, logotypy, oznaczenia graficzne, zdjęcia, piktogramy, teksty oraz wszelkie inne oznaczenia i treści umieszczone w naszych serwisach internetowych podlegają ochronie prawnej a jakiekolwiek wykorzystywanie ich bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest niedozwolone. Użytkownik naszych serwisów internetowych ma prawo korzystać z nich wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usunie z wykorzystywanych materiałów informacji o prawach autorskich, innych prawach oraz dodatkowych adnotacji przez nas dokonanych. Użytkownik nie ma prawa ingerować w treść naszych serwisów internetowych, uzupełniać ich, łączyć z innymi utworami, powielać, rozpowszechniać ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać.

[Poprawność działania]
Nie gwarantujemy ciągłego dostępu lub bezawaryjności działania naszych serwisów internetowych. Nie zapewniamy także należytej jakości ich przesyłu i odbioru. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zawieszenia działania naszych serwisów internetowych na dowolny okres, w całości lub w części, dla wszystkich lub wybranych użytkowników, wedle własnego uznania i bez podania przyczyny. Użytkownik naszych serwisów internetowych zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć się przed wirusami komputerowymi, programami samokopiującymi, końmi trojańskimi i innymi zagrożeniami, które występować mogą w naszych serwisach internetowych lub na stronach internetowych, do których odnośniki znajdują się w naszych serwisach internetowych. Użytkownik zapisujący materiały znajdujące się w naszych serwisach internetowych lub na stronach internetowych, do których odnośniki znajdują się w naszych serwisach internetowych, czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

[Zgoda na wykorzystanie przesłanych materiałów]
Nie oczekujemy od użytkownika przekazywania za pośrednictwem naszych serwisów internetowych informacji poufnych lub zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do nas za pośrednictwem naszych serwisów internetowych uznaje się za nie poufne. Wysłanie do nas wszelkich informacji lub materiałów jest równoznaczne z udzieleniem nam nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Mamy także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji i technik, jakie zostaną przysłane do nas w jakimkolwiek celu.

[Zbieranie danych]
Przy odwiedzaniu naszych serwisów internetowych zbierane są automatycznie informacje nieprzyporządkowane do określonego użytkownika, np. wykorzystywana przeglądarka internetowa, zainstalowany system operacyjny, liczba gości, średni czas przebywania, wywołane podstrony. Informacje te są przez nas wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, badania atrakcyjności serwisu i ulepszania jego treści.

[Zastrzeżenie zmian]
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w udostępnionych materiałach informacyjnych, treściach i danych bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez podania przyczyny. Zastrzegamy sobie także prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionej treści regulaminu w naszych serwisach internetowych. Korzystanie z naszych serwisów internetowych po zamieszczeniu w nich zmienionego regulaminu traktowane będzie jako jednoznaczna zgoda użytkownika na te zmiany.
Uwaga! Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana. Zaktualizuj ją, aby zapewnić sobie jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszego serwisu i dostęp do najnowszych funkcji.